ข่าวและประกาศ

การเข้าเรียนครั้งที่ 1 (2-8 มิ.ย.63)

 
Picture of Admin User
การเข้าเรียนครั้งที่ 1 (2-8 มิ.ย.63)
by Admin User - Tuesday, 2 June 2020, 4:58 PM
 

ให้นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563

หน่วย ปริมาณสัมพันธ์  เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

  1. ให้นักเรียนเข้าไปตอบกระทู้วิเคราะห์สถานการณ์

  2. นักเรียนตอบคำถามในชุดกิจกรรมโดยปริ้นใบงานออกมาเขียน จดลงในสมุด หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถเขียนด้วยลายมือนักเรียน ห้ามพิมพ์

  3. ถ่ายภาพผลการทำใบกิจกรรมของนักเรียนทุกหน้าแล้วส่งไฟล์แนบมาใน ส่งใบกิจกรรม ชุดที่ 1 

  4. ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (ซึ่งครูจะแจ้งเวลาให้ทราบในภายหลัง)