เนื้อหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย

  • กรด - เบส
  • ไฟฟ้าเคมี