หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

  • นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี สารกำหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ